CZ

Úvod  » nabízíme  » tepelná čerpadla


TEPELNÁ ČERPADLA

Využití obnovitelných zdrojů nabývá stále více na významu. Důvodem je, že si stále více uvědomujeme svoji zodpovědnost za životní prostředí a také touha po hospodárnější, komfortnější a pokrokovější tepelné technice. Tuto skutečnost podporuje i trend, který směřuje k používání topných zařízení s kondenzační a solární technikou.
I tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie z přírody - sluneční teplo zachycené ve vzduchu, půdě a spodní vodě.

 

Tepelné čerpadlo země/voda

čerpá teplo z půdy. Tam je během celého roku skoro stejná teplota. Půdní kolektor uložený ve tvaru vytápěcího hadu v hloubce 1,5 m odebírá teplo z půdy.

 

Alternativou k půdnímu kolektoru je získávání tepla pomocí půdní sondy, která nevyžaduje velkou plochu. Teplo ze země odebírají speciální sondy, které sahají až do hloubky 100 m. Tam je během roku konstantní teplota cca. 10 °C.

Tepelné čerpadlo voda/voda

získává teplo ze spodní vody, jejíž teplota je konstantní bez ohledu na roční období a venkovní teplotu. Z těžební studny se odebírá spodní voda a po získání tepla se přes vratnou studnu vrací zpět.

 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

využívá venkovní vzduch vyhřátý sluncem. Protože při nízkých teplotách klesá topný výkon, ale stoupá potřeba tepla, musí se tepelné čerpadlo doplnit o další tepelný zdroj. V budovách s nízkou potřebou tepla, tedy v nízkoenergetických domech, zajišťuje celoroční výrobu tepla tepelné čerpadlo vzduch/voda v kombinaci s dodatečným elektrickým kotlem.

 

Tepelné čerpadlo - princip činnosti

3/4 odebraného přírodního tepla + 1/4 elektrické energie = 4/4 využitelného tepla. Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako chladničky. Ale na rozdíl od chladničky je využívaná "teplá strana" termodynamického cyklu. Vhodný plyn probíhá střídavě kompresí (stlačením) a expanzí (uvolněním) tak, že se dosáhne cílený efekt ohřevu nebo ochlazení tohoto plynu.
U procesu získávání tepla, například z okolního vzduchu, je při nízkých teplotách odebíráno teplo "pracovní látkou" (ekologický R407 C nebo propan), která má nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník (3) v plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru (1), kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru (2) a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec je pracovní látce, která má ještě stále vysoký tlak, v expanzivním ventilu (4) snížen tlak a teplota a celý proces se opakuje.

 

Tepelné čerpadlo země/voda 

Vitocal 343-G

Kompaktní topná věž s tepelným čerpadlem s připojením solárního systému
Tepelné čerpadlo země/voda
Jmenovitý tepelný výkon: 5,9 až 10,3 kW
Objem zásobníku: 220 litrů
Pro novostavby
Rodinné domy

 

Dotace s inovačním bonusem
Díky novému chladicímu okruhu s elektronickým expanzním ventilem (EEV) a systému RCD, který vyvinula společnost Viessmann a sériové výbavě s energeticky úspornými stejnosměrnými čerpadly je kompaktní topná věž Vitocal 343-G mimořádně efektivní. To se den co den a rok co rok odráží ve vysokých ročních pracovních číslech a nízkých spotřebních nákladech.

 

Malá instalační plocha
Vitocal 343-G není náročný na potřebu místa a proto se doporučuje především do zúžených prostor: V kompaktní skříňce je již umístěno oběhové čerpadlo solanky, čerpadlo topného okruhu a třícestný přepínací ventil. Skříňka kompaktního přístroje zcela odděluje od okolí chladicí modul prostoru hydrauliky a spolu s novým trojdimenzionálním přerušením vibrací snižuje provozní hluk na minimum. S akustickým výkonem pouze 46 dB(A) při 0/35° patří kompaktní topná věž s tepelným čerpadlem k zařízením s nejtišším chodem ve své kategorii. V rámci snadného dopravení byla zmenšena konstrukční výška a skříňka je provedena tak, že se dá rozložit na části. Variabilní připojovací příslušenství usnadňuje instalaci tepelného čerpadla, které se dodává ze závodu kompletně smontované.

 

Mimořádně snadná obsluha
Jako všechny kompaktní přístroje má i Vitocal 343-G novou regulaci Vitotronic, která se velmi snadno obsluhuje. V případě pochybností stačí stisknout tlačítko POMOC. Grafická plocha slouží i k zobrazení topných charakteristik a solárního výtěžku.

Obslužný díl regulace Vitotronic se dá z přední části kompaktních přístrojů vyjmout a nahradit externím obslužný dílem, který je k dostání jako příslušenství stejně jako záslepka. Díky pětimetrovému připojovacímu kabelu lze externí obslužnou část namontovat na nástěnný sokl v téměř libovolné pohodlné pozici.

 

Vždy k zastižení
Nová regulace Vitotronic se dá vždy podle potřeby vybavit komfortní komunikační technikou. Od Vitocomu 100 po Vitocom 300 existuje hodně možností dálkové kontroly a obsluhy, ať už jste kdekoliv.

 

Tepelné čerpadlo voda/voda

Vitocal 300

Dvoustupňové tepelné čerpadlo – pro vysoké tepelné výkony
Dvoustupňové provedení tepelného čerpadla Vitocal 300 dosahuje topného výkonu až 106,8 kW – perfektní pro budovy s vysokou potřebou tepla. Jako zdroje tepla lze zvolit spodní vodu nebo zeminu.

 

Částečné zatížení nebo plný výkon
Dva nezávislé kompresorové okruhy umožňují mimořádně vysokou efektivitu. Při nižší potřebě tepla sepne Vitocal 300 automaticky na úsporný provoz s částečným zatížením..

 

Digitální regulace tepelného čerpadla CD 60 – Komfort pur
Ekvitermní digitální regulace CD 60 může vedle druhého konvenčního výrobníku tepla řídit ještě až dvě další tepelná čerpadla. Tak se dají bez dodatečných nákladů realizovat kompletní topné centrály, např. pro větší průmyslové stavby. Regulace přebírá řízení celého topného zařízení a - v případě potřeby - regulaci solárního zařízení.

 

Velmi výkonný, tichý a spolehlivý
Srdcem tepelných čerpadel Vitocal 300 jsou velmi výkonné kompresory Compliant Scroll. Kromě vysoké bezpečnosti provozu přesvědčí i velmi tichým provozem. O ten se postará dvojité tlumení vibrací. Kompresory Compliant Scroll současně zaručují nejvyšší pracovní čísla a výstupní teploty do 55 °C.

 

„Natural cooling“: chlazení s vytápěním

S funkcí „Natural cooling“ lze během horkých dní využít nízké teploty ze země nebo spodní vody komfortně ke chlazení budovy (vyžaduje příslušenství).

 

Výhody na první pohled:

 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Vitocal 300-A

Nové vzduchové tepelné čerpadlo s technologií Digital-Scroll a systémem RCD Nový Vitocal 300-A je prvním tepelným čerpadlem vzduch/voda s technologií Digital-Scroll a elektronickým expanzním ventilem biflow. Tak se dosáhne pomocí hodnoty COP (podle EN 14511) ročních pracovních čísel (SPF – sesion performance factor) až do výše 3,8 a výrazně se snižují provozní náklady. Stálá kontrola novým systémem RCD (refrigrant cycle diagnostic system) – systém kontroly vnitřního okruhu plynule přizpůsobí výkon potřebě a zajistí optimální provoz. Podle typu zařízení tím lze ušetřit nákladné akumulační nebo nabíjecí systémy a snížit investiční náklady.

 

Tichý provoz
Nízké hodnoty hluku při provozu zajistí radiální ventilátor s regulací otáček a redukovaný počet otáček ventilátoru pro noční provoz.

 

Perfektní využití díky kompletnímu příslušenství
Vitocal 300-A se dodává podle verze kompletně s úplným vybavením. To znamená: čerpadla, expanzní nádoba a bezpečnostní zařízení jsou namontována již ze závodu. Podle potřeby lze jednoduše zabudovat modulární elektrický průtokový ohřívač topné vody. Vitocal 300-A je k dispozici pro vnitřní i venkovní instalaci. Sladěné příslušenství zdokonaluje konstrukční řadu.

 

Regulace Vitocal: nejlépe připravena
Nová regulace tepelného čerpadla WPR 300 se zařízením k dálkovému ovládání a dálkovou kontrolou umožňuje napojení na Vitocom 100.

 

Výhody na první pohled:

https://www.traditionrolex.com/33Jihoinstal s.r.o., Dunajovická 94, 379 01 Třeboň - Břilice
HOŠNA Pavel +420 603 163 888, HOŠNA Jakub +420 734 440 830

Copyright © 2010 - 2024 Jihoinstal s.r.o. | Voda - Plyn - Topení | www.jihoinstal.cz